Bộ đồ ăn cao cấp Hoàng Cung lạc hồng 30 sản phẩm

4,360,000 

Mô tả sản phẩm Bộ bàn ăn 14 sản phẩm Daisy IFP Trắng ngà Gốm sứ minh long 1

Đơn vi : Bộ

Mô tả sản phẩm:

Chi tiết sản phẩm:

– 06 chén cơm Daisy IFP Trắng ngà

– 01 Dĩa tròn ảo 22cm Daisy IFP Trắng ngà

– 01 Dĩa tròn ảo 26cm Daisy IFP Trắng ngà

_ 01 Dĩa sâu lòng 23cm Daisy IFP Trắng ngà

– 04 tô trung 15cm Daisy IFP Trắng ngà

– 01 tô trung 15cm Daisy IFP Trắng ngà