Bộ đồ ăn Đài Các Chỉ bạch kim 30 sản phẩm

3,194,400 

Mô tả sản phẩm Bộ Bàn ăn 30 sản phẩm Đài Các trang trí bạc gốm sứ Minh Long 1 :

Đơn vị tính : Bộ

  • 06 chén cơm 11.5cm Đài Các trang trí bạc
  • 06 dĩa lót chén 15cm Đài Các trang trí bạc
  • 06 chén chấm 9cm Đài Các trang trí bạc
  • 06 chén chấm 9cm Đài Các trang trí bạc
  • 06 muỗng Đài Các trang trí bạc
  • 02 dĩa tròn 22cm Đài Các trang trí bạc
  • 02 dĩa súp 23cm Đài Các trang trí bạc
  • 01 dĩa tròn 27cm Đài Các trang trí bạc
  •  01 tô 26cm  Đài Các trang trí bạc
Danh mục: Từ khóa: