Bộ đồ ăn Daisy Thạch Lựu 22 sản phẩm

863,500 

Bộ đồ ăn Daisy Thạch Lựu 22 sản phẩm

Bộ bàn ăn gốm sứ Minh Long Daisy Thạch Lựu 22 SP bao gồm:

6 chén cơm

6 dĩa lót chén

6 chén chấm

1 dĩa tròn 22cm

1 dĩa tròn 26cm

1 dĩa tròn sâu 23cm


54QV

/


Gốm sứ Minh Long,
Bộ bàn ăn
Danh mục: Từ khóa: